Üdv egy 24 éves lány blogján, aki imád fotózni, mérhetetlenül imádja a természetet, a zenét, és minden érdekli ami egy kicsit is elüt a hétköznapitól. Nem retten meg a horrorfilmektől, imádja az elhagyott helyeket és Párizsba is csak a katakombák miatt utazna el. Kedve nagyban függ a reggeli kávé lététől, de általában barátságos mindenkivel és soha nem ítél elsőre. Néha kicsit elvont gondolkodásmódú, de bárkivel szót ért és folyton bohóckodik, persze csak miután megismeri a körülötte lévőket. Ez lennék én, Vampy.

,,Ne kérdezd tőlem, mit miért fotózok s fotóztam. De azt sem, honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg jól a képeim! A választ megkapod."

 

 
 
Főoldal

Daily Best Challenge (3)

2017.05.18. 08:59, Vampy

Úgy érzem kezdek azokhoz a részekhez érni amik még nekem is újak és úgy érzem nagy fába vágtam a fejszém. Talán bele is törik...

Kinyitottam a kis noteszem amibe fel vannak írva a téma ötletek, és átolvasva úgy éreztem legyen a fotók műfaja kategória, mivel az egész könnyű lesz, valamint munkahelyen szuperül megírható. (Előre dolgozok... :D Amit most olvastok csütörtökön, már szerdán megírtam. :D)

Gondoltam rákeresek, azért átolvasom a műfajok bővebb magyarázatát és puff. Csattant az arcomba a felismerés, hogy bazi sok olyan műfaj van, amit én vagy nem alkalmazok, vagy nem is tudtam róla, hogy létezik. Szóval!

Wikipédia a legjobb spanom. Igen, itt a linkje, de ha nem akarjátok külön megnyitni, most én összeszedem nektek ide a blogra, azaz bemásolom... Valamint én is tanulok egy kicsit.

Akkor lássunk is neki! Műfajok, alatt azt értjük, amikor is egy képet valamilyen kategóriába sorolsz. Például ha lefotózol egy rovart teljes nagyításban, úgy, hogy a lábain akár a virágpor is remekül kivehető és már-már óriásnak tűnik rajta a bogár, az a macro. Vagy természet kép. Majdnem olyan mint címkéket írni a blogon egy egy bejegyzésednek. :)

Műfajok amiket ismerek és úgymond használom is őket. Wiki, gyere ide!

Csendélet:

A fotóművészet a 19. századi festészettől örökölte a műfajt. Feldolgozta a festészet szinte valamennyi témáját, főképp a hangulati hatás felkeltése alkalmas virágtémákat. A fotóművészetben sajátos csendélettéma az élettelen tárgyak, vagy a természet egyes részleteinek önmaguktól vagy az önkéntelenül adódó kapcsolatai. Ilyen témákat fényképezett a 19. század végén Eugene Atget. Fontos szerepet játszott a műfaj továbbfejlesztésében Albert Renger-Patsch és Edward Weston, akik az élettelen tárgyak anyagi tulajdonságát, belső szerkezetét ábrázolták, s naturalista korlátaik között kidolgozták a csendélet sajátos, modern formai eszközeit, látásmódját.

Macro/Makrofotó:

Olyan közelfényképezés (1 m-en belül fekvő tárgy fényképezése), melynél a tárgy képe 1:1 vagy még ennél is nagyobb arányú.

A teljes méretű képhez kattints ide

Montázs:

Képillesztés, több fénykép egyesítése összefüggő, egységes képpé.
Célja, hogy

  • a valóságban külön látható képmotívumokat egyetlen kép egységébe foglalja össze;

  • technikailag megvalósíthatatlan vagy nehezen megvalósítható felvételeket helyettesítsen;

  • a képtartalom erőteljesebb kifejezését szolgálja.

Portré:

Arckép, képmás, a fényképezés egyik legelterjedtebb ágazata, a fotóművészet legősibb műfaja.
A gyakorlati célokat szolgáló portréfényképezés célja az élethű, bizonyos esetekben a közkeletű elképzelést megtestesítő emberábrázolás. Tárgya szoros értelemben véve a fej szemből vagy profilból.
A művészi portré az emberi jellem és érzelmek megjelenítésével fejezi ki mondanivalóját. E cél érdekében felhasználhatja a fejformát, a fej- és testtartást, az arcvonásokat, az arc felépítését, a mozdulatokat és a környezetet is.

Tájkép:

A fényképezés egyik legelterjedtebb ágazata, a fotóművészet egyik legősibb, a festészettől örökölt műfaja.
Az első, tájakat ábrázoló fényképek egyidősek a fényképezés feltalálásával. Ezeken általában az ábrázolás pontosságát becsülték nagyra. Míg a festészet tájképei legtöbbje fiktív tájakat ábrázolt, a fényképezés a létező táj ábrázolási eszközévé vált. Kezdetben csak elvétve születtek művészi hatású fényképek. A 19. század végétől jelentek meg az idegenforgalmi táj- és városképek, a képeslapok ősei.
A földrajzi és természettudományos kutatók rendkívül fontos segédeszközhöz jutottak a regionális tájakat magas színvonalon ábrázoló fényképezésen keresztül.
A művészi igényű tájképeken - az idilli szépet, a hangulatokat ábrázoló klasszicista és romantikus festményekhez hasonlóan - a táj csupán szubjektív hangulati tartalmak ábrázolásának eszköze volt.
A hangulatkép jellegű tájak mellett az amatőrök egy csoportja (pl. Alfred Stieglitz) realista tájábrázolásra törekedett. Csak a 20. században vált a fotóművészeti tájkép témájává az ember környezetét képező táj mint sajátos földrajzi, éghajlati és kulturális tulajdonságokkal rendelkező egység. Európában a fotóművészeti realista tájkép atyjának, Albert Renger-Patschnak őstájakat ábrázoló tárgyias tájképeitől Brassai fényeffektusokon alapuló tónusos, kifejezővé fokozott kultúrtájain, majd később Henri Cartier-Bresson és Werner Bischof expresszív tájképein keresztül vezet a realista tájkép fejlődésének útja. Amerikában az 1930-as évektől Ansel Adams és Edward Weston teremtették meg az új - a természet egy-egy tájra jellemző organizmusának éles rajzzal felfokozott, bonyolult szépségét ábrázoló - tájképstílust.

Amatőr tájképek legtöbbször utazás, nyaralás, kirándulás színhelyeinek megörökítése céljából készülnek.

Tárgyfotó:

A fényképezésnek az az ága, amely a tárgyak látványának, külső formájának valósághű ábrázolására törekszik.
A műszaki fényképezés egyik fontos területeként célja, hogy a tárgyak gyakorlati rendeltetése a fényképen világosan felismerhető legyen.
Magasabb fokon, a fotóművészeti csendélet műfaji keretein belül nemcsak a tárgyak külső formáinak ábrázolására, hanem esztétikai lényegük kifejezésére törekszik.

Városkép/Épületfotózás:

Korunk egyik legkiválóbb épületfényképésze, a magyar származású Lucien Hervé Építészet és fénykép című munkájában háromféle épületfotót különböztet meg:
- a legjellemzőbb részletet (pl. a homlokzatot) kiemelő, valósághű ábrázolással minél kellemesebb hatást keltő fotót;
- az épület környezetét (fák, növényzet, gyönyörű felhők) dekorációként felhasználó, a figyelmet a lényegről elterelő épületképet, és
- az épület által ébresztett érzelmek közvetítésére, az építész szándékainak megértésére és szubjektív tolmácsolására vállalkozó fényképet.
Szerinte csak ez utóbbi az igazi: az objektumot, a teret, a tömeget, a formák, a fény játékát, az arányokritmusát csak így lehet a képen reprodukálni.
Az épületfényképezés alapfeltétele tehát az építészeti élmény. Ilyen értelemben az építőművészet és a fotográfia összefonódása az 1920-as évektől tartható számon, a korszakalkotó Bauhaus műhelymunkáiban Walter Gropius és a Moholy-Nagy László szellemi irányításával született.
Az épületek alapvető jellemzői, melyek a fényképen is megjeleníthetők:
- a kor (stílus),
- a hely (a környezeti harmónia, a helyi stílus),
- az alkotóművész egyéni ízlése, stílusjegyei.
Épületfotó ezek szerint általában háromféle belső indíttatás által készülhet:
- emlékkép,
- művészfotó, ahol az objektum szerepe másodlagos
- épületfénykép, amely szerencsés esetben magán viseli a L. Hervé által megfogalmazott művészi kívánalmakat is.

Műfajok amiket vagy nem használok, vagy nem ismertem eddig. Van köztük olyan is, amit már próbáltam de nem tudtam, hogy mi is a műfaji megnevezése. Másokat pedig egyáltalán nem is alkalmaztam, mert vagy nem volt még rá lehetőségem, vagy távol áll az én látásmódomtól. De melyek is ezek pontosan?

A teljes méretű képhez kattints ide

Akt:

A meztelen emberi test megörökítése a téma kényes volta miatt gyakorta problematikus területe a képzőművészetnek. A művészi akt célja kettős lehet: a szép emberi test ábrázolásán keresztül a társadalom, a kor, a kultúra-civilizáció szépségeszményeinek megörökítése, vagy a rút test ábrázolásán át kifejtett társadalomkritika.

Alkalmazott fotográfia:

Az alkalmazott fotográfia tárgykörébe esik minden olyan fénykép, amelyet az élet kölönböző területein illusztrációként használnak fel, valamint azok is, amelyek művészi hatása valamilyen gyakorlati célt (pl. reklám) szolgál.

Fotóetűd:

A fotóetűd (képsorozat) a fotó eszközeivel, a film formanyelvéhez közelítve fejezi ki mondanivalóját. A képek közt tehát dramaturgiai viszony van.

Fotogram:

Olyan fényképezési eljárás, melynek során a természetes, illetve mesterségesen előállított fényjelenség képét fényképezőgép nélkül, közvetlenül fényérzékeny anyagra készítik. Gyakran használják fel fotografikai alkotás képalkotó elemként.

Reprodukció:

A dokumentumfotó ága, iratok, rajzok, fényképek, festmények és egyéb képszerű lapok fényképezéssel történő valósághű lemásolása, melyet főként a művészettörténet hasznosít. A hasonmással (facsimile) főleg az oklevéltan, a könyvtártudomány, a bibliográfia és az irodalomtudomány dolgozik.

Riport:

Fényképes beszámoló valamely aktuális napi eseményről.
A szűkebb értelemben vett riportfotó a kép eszközeivel önállóan közli a híranyagot, a képaláírás, amely csak az esemény adatait tartalmazza, alárendelt szerepet játszik.
Tágabb értelemben véve viszont csak a szöveges tudósítás illusztrációja.
A riportfotó állhat egyetlen képből, vagy képsorozatból.
Mivel a riportfotó tükrözheti az alkotó politikai, etikai, esztétikai ítéletét, s nemcsak gondolati, hanem fokozott érzelmi hatást fejthet ki, ezért művészi rangra is emelkedhet. A művészi értékű riportfotó a legkülönbözőbb műfajokhoz tartozó képekből állhat (életkép, arckép, csendélet), művészeti szempontból sajátos alkotó módszert jelent.

Zsáner/Életkép:

A mindennapi életnek egy-egy jellemző jelenségét megörökítő kép.
A fotóművészetben a 19. században akkor jelent meg, amikor a fejlettebb technika a mozgó jelenségek fényképezését is lehetővé tette. Ebben az időben Eugene Atget Franciaországban, Jacob Riis és Lewis Hine Amerikában a realisztikus ábrázolás igényével készített zsánerképeket, mivel azonban a fotóművészet ábrázoló eszközeinek és így a fényképek kifejezőerejének felfokozására az akkori technikai színvonal még nem adott módot, legtöbb képük csak a képhatárokkal komponált, a művészi tartalom nem juthatott kifejezésre.
Ezzel egy időben a festészetutánzó fényképészek művészi hatású képein a valóságtól elszakadt, szubjektivisztikus, idillikus hangulatok uralkodtak. Ez a szemlélet a 20. század folyamán is tovább élt (pl. Balogh Rudolf alkotásainak egy részében).
Az életkép 20. századi fejlődésében kiemelkedő szerepet játszott a Brassai képein megjelenő expresszív realizmus. A fotóművészeti zsánerkép fejlődésében egyéni stílust teremtő mondanivalójuk alapján nagy jelentőségűek Werner Bischof és Henri Cartier-Bresson realista, illetve kritikai realista életképei.
Magyarországon az 1920-as években Balogh Rudolf zsánerstílusának továbbfejlesztője és betetőzője Vadas Ernő volt. 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Szerkesztő: Vampy | Oldal létrehozása: 2014. 03. 23. | Indulása: 2014. 07. 16. | Témája: Blog | Kódok: Linda design és Glamour factory  

wonderfullife2017.sosugary.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3